ΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φόρμα για άσκηση δικαιωμάτων φυσικών προσώπων ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα. Να μπει στο footer της ιστοσελίδας

Online φόρμα πρόσβασης/επικαιροποίησης/διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ελληνική νομοθεσία.

Σκοπός συμπλήρωσης φόρμας (*)