ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο δικτυακός τόπος daliani-insurance.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») ανήκει στην εταιρία Νταλιάνη ΕΠΕ –Μεσίτες Ασφαλίσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Πολυτεχνείου 45, Θεσσαλονίκη 546 25) όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Η εταιρία παρέχει ασφαλιστικές συμβουλές και καλύψεις στο πλαίσιο των οποίων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Στον παρόντα Ιστότοπο παρουσιάζονται οι υπηρεσίες της εταιρίας στον τομέα των  ασφαλιστικών συμβουλών και ασφαλιστικών καλύψεων, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει απαραίτητες πληροφορίες, σε περίπτωση που επιθυμεί να συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο με φυσική παρουσία στην έδρα της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.  

Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Με την περιήγησή του στον Ιστότοπο ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης που τον διέπουν. Η ιδιοκτήτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη. H επικαιροποιημένη εκδοχή θα βρίσκεται πάντα αναρτημένη στο παρόν σημείο του Ιστοτόπου. Σε περίπτωση επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου από ανηλίκους (κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα), χωρίς συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα τους, ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στον Ιστότοπο παρέχονται χωρίς χρέωση.

Ο χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα κάνει νόμιμη χρήση του Ιστοτόπου, και ότι θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που είναι παράνομη με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία ή αντίθετη με τα χρηστά και τα συναλλακτικά ήθη.

Σε περίπτωση που ζητηθούν στοιχεία του χρήστη (π.χ. με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας), ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα αληθινά και ακριβή στοιχεία του έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου.

Ο χρήστης του Ιστοτόπου δεσμεύεται ότι

  • Δεν θα προβαίνει σε αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών του Ιστοτόπου με σκοπό τη βλάβη του Ιστοτόπου, του δημιουργού, των διαχειριστών του ή κάθε τρίτου.
  • Δεν θα αλλοιώνει το περιεχόμενό του.
  • Δεν θα παραπλανά σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου.
  • Δεν θα εμποδίζει στους διαχειριστές ή σε άλλους χρήστες (επισκέπτες) την πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
  • Δεν θα παρακάμπτει τους προβλεπόμενους και ενδεδειγμένους ελέγχους της ταυτότητάς του εάν και όπου αυτοί απαιτούνται.
  • Δεν θα εγκαθιστά, προωθεί και διαθέτει περιεχόμενο με κακόβουλο λογισμικό, αρχεία και προγράμματα που μπορούν να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Ιστότοπου.
  • Δεν θα παραβιάζει το απόρρητο των επικοινωνιών.
  • Δεν θα αναρτά παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα ή/και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή άλλα τυχόν δικαιώματα.
  • Δεν θα αναρτά ξένο περιεχόμενο και διαφημιστικό υλικό.

Ο επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που προκαλεί και της αποκατάστασης κάθε ζημίας που επιφέρει από την αθέμιτη ή παράνομη χρήση του Ιστοτόπου από τον ίδιο. Οι διαχειριστές του Ιστοτόπου έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν την πρόσβαση σε περίπτωση κακής χρήσης, χωρίς να απαιτείται η παροχή ειδικής αιτιολογίας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη οιασδήποτε φύσεως αξιώσεων τρίτων, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση, αντιγραφή, παραποίηση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από τον Ιστότοπο πρόσωπα.

H εταιρία δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου και των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, είτε πρόκειται για τον παρόντα Ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του.

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου δεν επιτρέπεται να αποτελέσει ολικά ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο και από οποιονδήποτε χρήστη.

Ο Ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει σε άλλους ιστοτόπους οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους Όρους Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Η εταιρία  Νταλιανη ΕΠΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια μπορεί να προκληθεί από τη χρήση περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.

ΧΡΗΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η  Νταλιανη ΕΠΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων χρησιμοποιεί Cookies και Συναφείς Τεχνολογίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και η ερμηνεία τους διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, και για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο  daliani@daliani-insurance.gr και στο 0030 2310-526095, 542202.

 

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2021