ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

50 χρόνιακοντά σας

-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ)

-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ