ΚΑΛΥΨΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

50 χρόνιακοντά σας

Περιγραφή

Το γραφείο μας έχει 20ετη εμπειρία σε αυτό το ιδιαίτερο είδος ασφάλισης και μπορεί να σας βοηθήσει στην  εύρεση λύσης και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Δυο σημαντικά πλεονεκτήματα της ασφάλισης πιστώσεων.

  1. Κατ’ αρχήν στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση παρέχεται μια ουσιώδης συμβουλή όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της. Συγκεκριμένα, της δίδεται ένα πιστωτικό όριο (πλαφόν) για κάθε πελάτη της μέχρι του οποίου μπορεί να πουλάει χωρίς πρόβλημα. Με αυτήν την έννοια η ασφάλιση πιστώσεων μετατρέπεται σε εργαλείο μάρκετινγκ, μια και βοηθά  την επιχείρηση να γνωρίζει με σιγουριά σε ποιους μπορεί να ανοίγεται(πιστώνει). Αυτό δε ισχύει τόσο για υπάρχοντες πελάτες όσο και για καινούργιους.
  2. Κατά δεύτερο λόγο όμως, η συμβουλή αυτή συνοδεύεται από ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού ορίου. Έτσι, εάν παρ’ ελπίδα η συμβουλή για την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη αποδειχθεί λανθασμένη και ο πελάτης αυτός δεν πληρώσει το τιμολόγιο που εξέδωσε η ασφαλιζόμενη επιχείρηση, τότε αποζημιώνεται σε ποσοστό 80-85% της αξίας του τιμολογίου.

Πως σας βοηθάμε στην ασφάλιση πιστώσεων:

Η εικοσαετής εμπειρία μας στον κλάδο πιστώσεων μπορεί να σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στα εξής

  1. Κατ’ αρχήν στην σύναψη του σωστού συμβολαίου, το οποίο να ταιριάζει στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σας.
  1. Την παρακολούθηση και διαχείριση όλων των μεταβολών που είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν στην διάρκεια του συμβολαίου στα πιστωτικά όρια των πελατών σας και την προσαρμογή τους στις ανάγκες της επιχείρησης.
  1. Τη διαχείριση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την στιγμή που ένας πελάτης σας εμφανίζει προβλήματα στις πληρωμές του.