ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Γιατί χρειάζεται η Ασφάλιση;

Κάθε Επαγγελματίας, αναλαμβάνει ευθύνες που μπορεί να ζημιώσουν. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες που πάντα υπάρχουν και βαραίνουν. Το “ξέρω καλά τη δουλειά μου” ή “ουδέποτε είχα το παραμικρό πρόβλημα”, δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα για ένα σύγχρονο επαγγελματία.

Οι ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος Μηχανικού μπορεί να είναι “δυσβάσταχτες” σε σχέση με την αμοιβή του, ειδικά σε περίπτωση σωματικής βλάβης / θανάτου όπου οι αξιώσεις για άμεσες και αποθετικές οικονομικές ζημιές (απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη) μπορεί να είναι μεγάλες.

Τα συναλλακτικά ήθη αλλάζουν και ο Μηχανικός μπορεί να κατηγορηθεί ακόμη και για λάθη ή παραλείψεις που δεν έπραξε. Είναι βέβαιο πως η ανάθεση υπηρεσίας βασίζεται σε κάποια σχέση εμπιστοσύνης και αναγνώρισης. Ωστόσο, αν κάτι “πάει στραβά” και ο Εργοδότης ζημιωθεί, το λάθος ή η παράλειψη δεν συγχωρείται εύκολα.

Οι σύγχρονες εξελίξεις επιβάλλουν την ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης ως τεκμήριο αξιοπιστίας – εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλοι διατείνονται πως παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Η ποιότητα είναι κάτι το υποκειμενικό και ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί πως την παρέχει. Η ασφαλιστική “εγγύηση” όμως πως κάποιος Τρίτος θα πληρώσει για τις τυχόν οικονομικές συνέπειες από λάθος ή παράλειψη του Επαγγελματία, είναι κάτι το διαφορετικό.

Δεν είναι τυχαίο που η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου. Είναι δε προφανές πως οι όποιες εξελίξεις στο πλαίσιο της ΕΕ δεν είναι για την υποχρέωση “προσαρμογής” του Γάλλου, Γερμανού ή Ολλανδού στη νοοτροπία του Έλληνα ή Βούλγαρου Μηχανικού.

Ο σύγχρονος Μηχανικός έχει ανάγκη από νομική & οικονομική προστασία για την άσκηση της δραστηριότητάς του χωρίς επιπλέον άγχος για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Χρειάζεται την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, αξιόπιστο επαγγελματικό “εργαλείο” που χωρίς να κοστίζει ακριβά αποτελεί πάγια λειτουργική δαπάνη. Η ανάγκη για την υιοθέτησή της είναι ακόμη πιο σημαντική σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπου το χρήμα είναι “δυσεύρετο και ακριβό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σε οικονομικά δύσκολες εποχές οι άνθρωποι δεν συγχωρούν εύκολα  λάθη ή παραλείψεις άλλων που τους ζημιώνουν οικονομικά.