ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΎΣ

    Υπάρχει ωστόσο λύση για να απαλείφεται η παλαιότητα ενός μηχανήματος, μέσω της

     ασφάλισης αξίας  καινουργούς  (new for old).  Ετσι, ένα μηχάνημα μπορει να ασφαλι –

     στεί   για  την αξία αντικατάστασής του με καινούργιο παρόμοιο, χωρίς να υπολογίζεται

     η παλαιότητα.

     Ενσυνείδητα δηλαδη η ασφαλιστική εταιρεία προχωρει σε ένα είδος υπερασφαλισης

     (ασφαλιζοντας ένα αντικειμενο παραπάνω από την πραγματική του αξία) .

    Ωστοσο η ρήτρα ασφάλισης σε αξια καινουργούς, δεν μπορεί να εφαρμοστει σε

    μηχανήματα με ηλικία μεγαλυτερη των 5-7 ετών.

    Τα μηχανήματα που είναι ασφαλισμένα με την ρήτρα ασφάλισης σε αξία καινουργούς,

     Αναγράφονται σε ειδικό κατάλογο προσαρτημενο στο ασφαλιστήριο συμβολαιο

Leave a Reply