ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΜΕΛΕΤΗΤΗ

50 χρόνιακοντά σας

Γιατί χρειάζεται η Ασφάλιση;

Κάθε Επαγγελματίας, αναλαμβάνει ευθύνες που μπορεί να ζημιώσουν.
Τυχόν λάθη ή παραλείψεις είναι ανθρώπινες αδυναμίες που πάντα υπάρχουν. Το να παρεισφρήσει ένα λάθος σε μια μελέτη δεν είναι καθόλου κάτι απίθανο, οι δε συνέπειες μπορεί να έχουν έως και υπερβολικά μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο.

Οι ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης εις βάρος Μηχανικού μπορεί να είναι “δυσβάσταχτες” σε σχέση με την αμοιβή του, ειδικά σε περίπτωση σωματικής βλάβης / θανάτου όπου οι αξιώσεις για άμεσες και αποθετικές οικονομικές ζημιές (απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη) μπορεί να είναι μεγάλες.

Ένας Μηχανικός μπορεί να κατηγορηθεί και για λάθη αλλά και  παραλείψεις (ενέργειες που έπρεπε να γίνουν αλλά δεν έγιναν). Είναι βέβαιο πως η ανάθεση υπηρεσίας βασίζεται σε κάποια σχέση εμπιστοσύνης και αναγνώρισης. Ωστόσο, αν κάτι “πάει στραβά” και ο ΚΤΕ ζημιωθεί,  η οικονομική ζημία εξ αιτίας του λάθους ή της παράλειψης θα πρέπει να καλυφθεί.

Η ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης επιβάλλεται ως τεκμήριο αξιοπιστίας – εγγύησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα δε μεγάλα έργα είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

 Δεν είναι τυχαίο που η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί πάγια πρακτική σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου.

 

 

Οι μελετητές μηχανικοί μπορούν να απολαμβάνουν νομική & οικονομική προστασία για την άσκηση της δραστηριότητάς τους με εξαιρετικά λογικά κόστη.

Στις ασφάλειες Νταλιάνη κατέχουμε εις βάθος αυτήν την αρκετά περίπλοκη κάλυψη, έχοντας ασφαλίσει μια τεράστια πληθώρα μελετών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ( Ευρώπη, Εμιράτα, Αφρική), βρίσκοντας λύση και στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις.