ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( C.A.R)

50 χρόνιακοντά σας

Καλύπτονται

Α. Όλοι οι κίνδυνοι που μπορούν να συμβούν σε ένα υπό κατασκευή έργο  (π.χ. φωτιά, σεισμός, ζημία εξαιτίας λάθους μελέτης, κ.α.)

Β.  Η αστική ευθύνη του κατασκευαστή έναντι εργαζομένων και τρίτων.