Περιγραφή Παροχών Silver Απαλλαγή
Κάλυψη Ακύρωσης ή Διακοπής ταξιδίου € 3.500,00 € 65,00
Έκτακτες Ιατρικές & Λοιπές Δαπάνες € 6.000.000,00 € 65,00
Οδοντιατρική Θεραπεία € 250,00 € 65,00
Παροχές Νοσηλείας – Περιορισμού €25 ανά 24 ώρες μέχρι €2,500 συνολικά 0
Προσωπικό Ατύχημα 0
Θάνατος € 32.000,00
Απώλεια άκρου/άκρων, απώλεια όρασης € 32.000,00
Μόνιμη ολική ανικανότητα € 32.000,00
Καθυστερημένη Αναχώρηση €50 για τις πρώτες 12 ώρες, €25 για κάθε επιπλέον12 ωρο μέχρι €600 συνολικά 0
Εγκατάλειψη μετά από ένα ολόκληρο 24ωρο € 3.500,00 € 65,00
Απώλεια Αναχώρησης € 1.200,00 € 65,00
Αποσκευές € 1.800,00 € 65,00
Όριο Μονού Αντικειμένου/Ζεύγους Αντικειμένων/Σετ Αντικειμένων € 2.500,00
Συνολικό Όριο Τιμαλφών € 250,00
Όριο Γυαλιών/Γυαλιών Ηλίου € 190,00
Καθυστερημένες Αποσκευές (Ελάχιστη καθυστέρηση: 12 ώρες) € 150,00
Προσωπικά Χρήματα, Διαβατήρια και Έγγραφα € 900,00 € 65,00
Διαβατήρια & Έγγραφα € 300,00 € 65,00
Πρόσθετες Χρεώσεις Κλουβιού Μεταφοράς Σκύλου ή/και Γάτας €35 την ημέρα μέχρι €350 συνολικά
Προσωπική Αστική Ευθύνη € 2.500.000,00 € 400,00
Όριο Ενοικιαζόμενου Καταλύματος € 120.000,00
Νομικές Δαπάνες € 19.000,00 € 400,00
Παροχές σε περίπτωση Ληστείας €60 για κάθε 24 ωρο νοσηλείας σε νοσοκομείο μέχρι €1,200 συνολικά 0
Κάλυψη Αεροπειρατείας/Πειρατείας €60για κάθε 24 ωρο μέχρι €600 συνολικά 0