cyber riskCYBER RISK se refera la riscurile electronice și riscurile online

 Riscurile electronice și online sunt o realitate zilnică în lumea informațiilor și a sistemelor informatice.Orice companie care se ocupă cu date electronice, indiferent dacă acestea se află pe calculatoare, servere sau pe internet, se poate confrunta cu un astfel de caz.

Riscurile pot privi pierderea sau scurgerea de date din cauza unor „atacuri” interne sau externe sau din cauza neglijenței pe durata utilizării. Cyber risk  pot proveni dintr-un calculator izolat sau dintr-un atac asupra unor unități de păstrare a datelor, data warehouses, routers, private sau common servers și clouds. Afacerea dumneavoastră se poate confrunta de asemenea cu o alterare sau chiar cu o întrerupere a prezenței dumneavoastră pe internet, precum și cu probleme ce privesc serviciile oferite, dacă din cauza atacului, serverul companiei va fi întrerupt.

Aceste riscuri se dezvoltă în mod continuu și devin din ce în ce mai complexe. Asa cum, în trecut, organizațiile investeau în siguranța elementelor fizice de patrimoniu, în prezent se impune ca interesul să fie focalizat si spre protecția rețelelor și a sistemelor.

Legislația pentru protecția datelor sensibile, ale companiei sau a celor personale, devine din ce în ce mai strictă, iar protecția situației financiare și a reputației unei companii sunt prioritare.

Având ca obiectiv susținerea companiilor în managementul acestor riscuri am creat „CyberEdge”,  un produs inovator, conceput pentru a trata cele mai multe dintre consecințele scurgerilor de date și încălcărilor securității datelor.

Care este importanța riscurilor electronice ?

Riscurile care privesc securitatea datelor și sistemelor sunt deja foarte evidente și obișnuite, la fel ca în cazul unor amenințări fizice la adresa elementelor de patrimoniu ale unei companii. Ele pot foarte bine să formeze începutul unor probleme extrem de grave.

CyberEdge a fost proiectat să ajute la contracararea acestor amenințări.

Scurgerea de date

Pierderea datelor poate să aibă loc de pe un calculator desktop sau laptop, precum și de pe un smartphone sau de pe o tabletă. Această scurgere de date poate să conducă la furtul unor date personale, extragerea unor informații ale clienților sau un atac la scară mare prin internet, pentru a accesa date sensibile și importante, fie de către terți, fie de către înșiși angajații unei companii.

Implicațiile financiare

Implicațiile financiare încep să se cumuleze. Vor fi inițiate proceduri judiciare de către persoanele care consideră că datele lor au fost sustrase ? Terțe persoane care au fost nevoite să plătească despăgubiri către clienții proprii pentru scurgerea datelor de la o societate vor solicita la rândul lor plata unor despăgubiri. Acestea se adaugă la cheltuielile efectuate pentru identificarea provenienței pierderii sau încălcării, reformatarea rețelelor, restabilirea securității și restaurarea datelor și sistemelor.În tot acest timp în care afacerea este eventual nefuncțională, poate exista și o pierdere de profit.

Criză în cadrul managementului unei companii

O criză care are legătură cu datele electronice poate influența într-un grad important prețul acțiunilor precum și reputația cadrelor din conducerea companiei.

O încălcare a securități sau o scurgere de date poate avea implicații negative extinse. Asta se poate întâmpla dacă nu sunteți protejați cu asigurarea “Cyber Edge” pentru a limita majoritatea eventualelor consecințe financiare.

Ce acoperă CyberEdge;

 Managementul Crizelor

Serviciul de management al situațiilor de criză furnizat de către colaboratorii noștri poate ajuta la asigurarea și reabilitarea reputației unei societăți, în urma unei încălcări a securității sistemelor. Aceste servicii includ :

Relațiile cu Mass Media

Sunt acoperite onorariile și cheltuielile consultanților independenți care vor administra acoperirea unui eveniment de acest fel de către Mass Media.

Managementul Reputației Cadrelor de Conducere 

Sunt acoperite onorariile și cheltuielile pentru serviciile de management al reputației cadrelor din conducerea companiei.

Informare și Monitorizare

Sunt acoperite cheltuielile pentru informarea clienților, angajaților sau a terților, precum și a oricărei autorități competente de reglementare, în ceea ce privește încălcarea securității datelor.Sunt plătite de asemenea și cheltuielile rezonabile pentru formare personal pe probleme de „furt de identitate” și pentru monitorizarea dosarului de acreditare a persoanelor afectate.

Managementul Consecințelor Financiare

Răspunderea pentru date

Sunt acoperite despăgubirile și cheltuielile de apărare care au legătură cu încălcarea securității datelor personale sau ale companiei, indiferent dacă această încălcare a fost provocată de către o persoana din cadrul entitatii asigurate sau de către o societate externă de management al datelor, contractată de asigurat.

Întreruperea Funcționării Rețelei

(acoperire preventivă)

Este acoperită pierderea profitului net, pierdere ce rezultă din întreruperea esențială a funcționării rețelei asiguratului din cauza încălcării securității.