Asigurarile pentru incendiu acopera prejudiciile care se produc in patrimoniul asiguratului in cazul in care se intampla un risc asigurat: incendiu, cutremur, scurt circuit, inundatie, spargerea geamurilor etc

Care este obiectul asigurarii ?

asigurarile pentru incendiuPot face obiectul asigurarii bunurile mobile, imobile, proprietate publica sau privata, in principiu bunuri corporale (cele care au existenta materiala) si care, din perspectiva asiguratorului, sunt asigurabile (cladire, marfa,  echipamente, etc)

La polita de asigurare de bunuri pot fi incluse si alte daune/ cheltuieli precum: pierderea profitului firmei din cauza de inactivitatii dupa un incendiu major, cheltuieli pentru stingerea incendiului etc, cheltueli extraordinare pentru a permite firmei sa-si continue activitatea (inchirierea depozitelor, fabricarea produselor firmei altundeva in sistem lhon, transport urgent de anumite utilaje etc)

Cine poate fi asigurat ?

Astfel dupa cum subliniaza dispozitiile Legii 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, persoana care doreste sa asigure un bun, trebuie sa „aiba un interes asigurabil”, adica sa justifice un interes patrimonial in legatura cu asigurarea bunului respectiv.

Interesul asigurabil este determinat de relatia juridica dintre asigurat si bunul pe care doreste sa il asigure. Astfel, un bun poate fi asigurat de proprietarul acelui bun, de coproprietarul acestuia, de antreprenorul unei constructii care executa constructia cu materialul sau de consignatar pentru bunurile primite de acesta in consignatie, de imprumutat (in cazul imprumutului de consumatie), de depozitar, de nudul proprietar pentru bunul asupra caruia se constituie uzufructul) etc.

Care sunt excluderile  principale ?

La polita de asigurare de bunuri sunt anumite riscuri care nu pot fi nicidecum acoperite, nici macar cu prima suplimentara. Riscurile respective sunt:

  1. Razboi
  2. Deprecierea naturala a lucrurilor

Cine poate primi despagubire ?

In asigurarea de bunuri, o alta persoana decat asiguratul, care poate sa beneficieze de indemnizatia de asigurare (numita in continuare despagubire), este beneficiarul asigurarii.

Beneficiarul asigurarii este persoana desemnata de catre asigurat si mentionata in polita de asigurare, care va incasa despagubirea in cazurile expres mentionate in contractul de asigurare. (ex. o banca care a imprumutat bani pentru cumpararea unui imobil). Subliniem ca despagubirea poate fi incasata de catre beneficiarul asigurarii numai in masura in care, conform prevederilor contractului de asigurare, asiguratul are drept la incasarea acelei despagubiri.

Beneficiarul asigurarii nu trebuie confundat cu contractantul asigurarii acesta din urma fiind persoana (fizica sau juridica) ce incheie asigurarea pentru un bun apartinand unei alte persoane si care se obliga sa plateasca primele de asigurare.

Care este limita a despagubirii ?

O despagubire nu poate fi niciodata mai mare decat suma asigurata.