Ενα ελαττωματικό προιόν (π.χ χαλασμενα τροφιμα, μηχανήματα η υλικά) μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημίες η σωματικές βλάβες.

Πχ.  Ένα ελαττωματικο καλώδιο μπορει να προκαλέσει βραχυκυκλωμα και αυτό με την σειρα του μια μεγάλη πυρκαιά. Η, οι λαθος θερμοκρασίες κατα τη παραγωγή τροφίμων οδηγούν σε τροφιμα των οποίων η κατανάλωση προκαλει δηλητηρίαση κ.α.

Τέτοια γεγονότα μπορει να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικες ζημίες σε έναν παραγωγό, καθότι σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, οιοσδήποτε έχει υποστεί σωματική βλάβη η υλική ζημια εξ αιτίας ελαττωματικού προιόντος, μπορεί να στραφει κατα του κατασκευαστή και να απαιτήσει αποζημίωση

Οι αποζημιώσεις αυτού του τύπου μπορεί να ανέλθουν σε δυσθεώτητα ύψη, μια και θα πρεπει να τονισθεί ότι η δικαιοσύνη είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε παρόμοιες περιπτώσεις.

produs

Οι αποζημιώσεις αυτές μπορεί να καλυφθούν με το συμβόλαιο αστικης ευθύνης προιόντος. Επιπλέον, μπορεί να καλυφθούν και τα εξτρά έξοδα που θα πρέπει να καταβάλει ο παραγωγός προκειμένου να αποσύρει απο την αγορά το προιόν αυτό.

Τα συμβολαια αυτά διαφέρουν απο εταιρεια σε εταιρεία, με το εύρος των καλύψεων και εξαιρέσεων να ποικίλει αρκετά. Ως εκ τούτου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου ένα τετοιο συμβολαιο να καλυπτει πληρως τις ανάγκες του κατασκευαστή