Με το συμβόλαιο πυρος και συμπληρω-ματικων κινδύνων καλυπτονται οι ζημίες που προκαλούνται στην περιουσία του ασφαλισμένου εάν τυχόν συμβει ένας ασφαλιζόμενος κίνδυνος όπως: φωτια, κεραυνός, σεισμός, καπνος, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, θραύση σωληνώσεων κλπ

Ποιό είναι το αντικείμενο της ασφαλισης?

incendiu-(1)

Μπορούν να ασφαλισθούν κτίρια, μηχανήματα, εμπορευματα και οποιαδήποτε  συνήθως αντικειμενα κινητά που απαρτίζουν την περιουσία του ασφαλιζόμενου και εχουν μια οικονομική αξία.

Σε ένα συμβόλαιο πυρός μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλες ζημίες ή έξοδα που μπορεί να κανει ο ασφαλισμένος, όπως π.χ  κάλυψη σταθερών αλλα και εκτάκτων εξόδων που πιθανότατα θα πρεπει να πληρώνει μια εταιρεία για το διαστημα που δεν λειτουργεί εξαιτίας μιας ζημίας,  απωλεια ενοικίων λόγω μη χρήσης ενός κτιρίου, εξοδα αποκομικής ερειπίων, εξοδα μηχανικών κλπ

Ποιος μπορει να ασφαλισθεί?

Μπορεί να ασφαλισθεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον σε σχέση με το ασφαλιζόμενο αντικείμενο  και η απώλεια του θα του επιφέρει σαφή οικονομική βλάβη

Το εννομο συμφέρον καθορίζεται απο την σχέση του ασφαλιζόμενου με το προς ασφαλιση αντικείμενο. Ετσι ένα αγαθό μπορεί να ασφαλισθεί απο τον ιδιοκτήτη η συνιδιοκτήτη , ή απο τον προσωρινό κάτοχο ή χρήστη του ο οποιος είναι και υπεύθυνος απέναντι στον ιδιοκτήτη για τυχόν ζημίες.

Π.χ μια εταιρεία logistics μπορεί να ασφαλισθεί για τα εμπορεύματα τρίτων τα οποία είναι προσωρινά στην κατοχή της

Κυριώτερες εξαιρέσεις

Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός αναφέρονται οι περιπτώσεις κατα τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει αποζημίωση, ουτε καν με συμπληρωματικό ασφάλιστρο. Τετοιοι μη καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι πχ

  1. Πόλεμος, πυρηνική καταστροφή

2.  Φυσική φθορά

Ποιο είναι το όριο αποζημίωσης?

Μια αποζημίωση δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.