• Τα δεδομένα είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης που δεν ασφαλίζονται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια.

• Η ομαλή λειτουργία των συστημάτων της επιχείρησης είναι σημαντική για την οικονομική της ανάπτυξη και το κόστος διακοπής λειτουργίας της δεν καλύπτεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια. Ενα μπλοκάρισμα συστήματος λογω κυβερνοεπίθεσης είναι πια πολυ πιθανόν

• Οι φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν τα στελέχη της επιχείρησης αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

• Η χρήση των social media από το προσωπικό της επιχείρησης δημιουργεί ευθύνη για αυτήν.

 

H ασφάλιση Cyber Insurance πιο αναγκαία από ποτέ

Η ασφάλιση Cyber Insurance καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες από κυβερνοαπειλές, και προσφέρει προστασία σε οργανισμούς και επιχειρήσεις για τον περιορισμό των κινδύνων τους.
Αν κοιτάξουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σήμερα, οι πληροφορίες μας θα μπορούσαν να χαθούν σε έναν ψηφιακό ωκεανό. Ο όγκος των επιθέσεων αυξάνεται καθημερινά ενώ οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο επίμονες και εχθρικές. Βάσει ερευνών, οι επιτιθέμενοι θα συνεχίσουν να:
• Κινούνται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά,
• Παραβιάζουν οργανισμούς και επιχειρήσεις με στοχευμένες επιθέσεις,
• Εστιάζουν σε καταναλωτές μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έξυπνα κινητά και διασυνδεδεμένες πλατφόρμες,