Τι είναι οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι?

 Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοι κίνδυνοι αποτελουν καθημερινή πραγματικότητα στον κόσμο των πληροφοριών και πληροφοριακών συστη-μάτων. Κάθε εταιρεία που ασχολείται με ηλεκτρονικά δεδομένα, ανεξάρτητα απο το εάν αυτά βρίσκονται σε υπολογιστές, servers η το διαδίκτυο, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με αντίστοιχες περιπτώσεις

 

Οι κίνδυνοι, μπορεί να αφορούν απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εσωτερικές ή εξωτερικές « επιθέσεις» ή αμέλεια στην χρήση. Μπορεί να προέρχονται από ένα μεμονωμένο υπολογιστή ,ή μια επίθεση σε μονάδες αποθήκευσης , data warehouses, routers, private  ή common servers και clouds. Η επιχείρηση σας ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει την αλλοίωση ή ακόμη και τη διακοπή της παρουσίας της στο διαδίκτυο , καθώς και προβλήματα εξυπηρέτησης , αν λόγω επίθεσης διακοπεί ο server της.

 

Οι κίνδυνοι αυτοί συνεχώς εξελίσσονται και γίνονται πιο σύνθετοι. Ενώ στο παρελθόν οι οργανισμοί  επένδυαν στην ασφάλεια των φυσικών περουσιακών τους στοιχείων , σήμερα το ενδιαφέρον επιβάλλεται να εστιάζεται στην προστασία των δικτύων και των συστημάτων

 

Η νομοθεσία για την προστασία των ευαίσθητων εταιρικών ή προσωπικών δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή , ενώ η προστασία της οικονομικής κατάστασης και της εταιρικής φήμης είναι προτεραιότητες.

 

Με στόχο να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις στην διαχείριση αυτών των κινδύνων, δημιουργήσαμε το «CyberEdge» ένα καινοτόμο προιόν σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει περισσότερες από τις συνέπειες των διαρροών και παραβιάσεων δεδομένων.

 

Γιατί είναι σημαντικοί οι ηλεκτρονικοί κίνδυνοι ?

 

 

Οι κίνδυνοι που αφορούν στην ασφάλεια συστημάτων και δεδομένων , είναι πλέον τόσο απτοί κα συνήθεις, όσο και οι φυσικές απειλές τω λοιπών  περουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης. Ενδέχεται μάλιστα να αποτελέσουν τη  αρχή μίας σειράς ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων .Το CyberEdge  έχει σχεδιαστεί προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των απειλών .

 

 

 

Διαρροή δεδομένων

 

 

Απώλεια δεδομένων μπορει να υπάρξει απο σταθερό η φορητό υπολογιστή, καθως και απο smartphone ή tablet. Η διαρροή αυτή μπορει να οδηγήσει σε κλοπη προσωπικών στοιχείων, παραβίαση πληροφοριών πελατών η πληρους κλιμακας επίθεση μεσω του διαδικτύου για την πρόσβαση σε ευαίσθητα και σημαντικα δεδομένα, είτε απο τρίτους, είτε απο τους ίδιους τους υπαλλήλους μιας εταιρείας

 

 

 

Οικονομικές προεκτάσεις

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις αρχίζουν να συσσωρεύονται. Θα κινηθούν δικαστικές διαδικασίες από πρόσωπα που θεωρούν ότι διέρρευσαν τα δεδομένα τους ? Τρίτοι οι οποίοι χρειάστηκε να αποζημιώσουν τους δικούς τους πελάτες για τη διαρροή δεδομένων από μία εταιρία ενδέχεται να διεκδικήσουν αποζημίωση. Αυτά προστίθενται στα έξοδα για την εξακρίβωση της προέλευσης της απώλειας ή παραβίασης , την αναδιαμόρφωση των δικτύων , την αποκατάσταση της ασφάλειας και την επαναφορά δεδομένων και συστημάτων . Και όσο η επιχείρηση ενδεχομένως εκτός λειτουργίας , είναι δυνατό να υπάρξει απώλεια κερδών .

 

Κρίση στην διοίκηση της εταιρείας

Μια κρίση που σχετίζεται με ηλεκτρονικά δεδομένα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την  τιμή της μετοχής καθώς και τη φήμη των στελεχών και της εταιρίας.

 

 

Μια παραβίαση ή διαρροή δεδομένων , μπορεί να έχει ευρύτατες αρνητικές προεκτάσεις. Εκτός και αν διαθέτετε την ασφαλιστική κάλυψη “ Cyber Edge” για τις περισσότερες από τις δυνητικές οικονομικές συνέπειες.

 

 

 

Tι καλύπτει το CyberEdge;

 

Διαχείριση Κρίσεων

Η διαχείριση κρίσεων που προσφέρεται από τους συνεργάτες μας μπορεί να βοηθήσει στη διαφύλαξη και αποκατάσταση της φήμης μιας εταιρείας ύστερα από μια παραβίαση συστημάτων. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Σχέσεις με τα Μ.Μ.Ε

Παρέχεται κάλυψη για τις επαγγελματικές αμοιβές και έξοδα ανεξάρτητων συμβούλων οι οποίοι θα διαχειριστούν την κάλυψη ενός αντίστοιχου γεγονότος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Διαχείριση Φήμης Στελεχών

Καλύπτονται επαγγελματικές αμοιβές και έξοδα για υπηρεσίες για τη διαχείριση της φήμης στελεχών της εταιρείας.

Ενημέρωση και Παρακολούθηση

Καλύπτονται τα έξοδα για την ενημέρωση πελατών, εργαζομένων ή τρίτων μερών, καθώς και οποιασδήποτε αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, σχετικά με την παραβίαση δεδομένων. Καταβάλλονται επίσης τα εύλογα έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε θέματα «κλοπής ταυτότητας»  και την παρακολούθηση του πιστωτικού αρχείου των θιγομένων ατόμων.

Διαχείριση Οικονομικών Επιπτώσεων

Ευθύνη Δεδομένων

Καλύπτονται οι αποζημιώσεις και έξοδα υπεράσπισης που συνδέονται με παραβίαση προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν έχει προκληθεί από τον ασφαλισμένο ή από εξωτερική εταιρία διαχείρισης δεδομένων συμβεβλημένη με τον ασφαλισμένο.

Διακοπή Λειτουργίας Δικτύου

(προαιρετική κάλυψη)

Καλύπτεται η απώλεια καθαρών κερδών που προκύπτει από ουσιώδη διακοπή λειτουργίας του δικτύου του ασφαλισμένου εξαιτίας παραβίασης ασφαλείας.