Κάλυψη Ακύρωσης Κράτησης

Λόγοι Ακύρωσης Κράτησης:

  • Θάνατος, σωματική βλάβη, ασθένεια, νόσος ή επιπλοκές που προκύπτουν ή και ως άμεσο αποτέλεσμα εγκυμοσύνης:

α)  του ασφαλισμένου προσώπου

β)  ενός προσώπου μαζί με το οποίο το ασφαλισμένο πρόσωπο ταξιδεύει ή έχει κανονίσει να ταξιδέψει

γ)  ενός προσώπου με το οποίο το ασφαλισμένο πρόσωπο έχει κανονίσει να μείνει μαζί

δ)  ενός στενού συγγενή του ασφαλισμένου προσώπου

ε)  ενός στενού συνεργάτη του ασφαλισμένου προσώπου.

  • Το ασφαλισμένο πρόσωπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο μαζί με το οποίο το ασφαλισμένο πρόσωπο ταξιδεύει ή έχει κανονίσει να ταξιδέψει βρίσκεται σε καραντίνα, κληθεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο ή για συμμετοχή σε σώμα ενόρκων.
  • Απόλυση του ασφαλισμένου προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου μαζί με το οποίο το ασφαλισμένο πρόσωπο ταξιδεύει ή έχει κανονίσει να ταξιδέψει. Η απόλυση πρέπει να τυγχάνει πληρωμής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί αποζημίωσης απολύσεως στη χώρα διαμονής του ασφαλισμένου προσώπου, και κατά την κράτηση του ταξιδιού δεν πρέπει να υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο να πιστεύει κάποιος ότι θα μπορούσε να απολυθεί.
  • Το ασφαλισμένο πρόσωπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο μαζί με το οποίο το ασφαλισμένο πρόσωπο ταξιδεύει ή έχει κανονίσει να ταξιδέψει, είναι μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων, της Εθνοφρουράς, της Αστυνομίας, υπηρεσιών νοσηλευτικής ή ασθενοφόρων ή υπάλληλος Κυβερνητικής Υπηρεσίας και η εγκεκριμένη άδεια του έχει ακυρωθεί ή έχει ανακληθεί για επιχειρησιακούς λόγους, υπό την προϋπόθεση ότι η ακύρωση ή διακοπή δεν θα μπορούσε να είναι εύλογα αναμενόμενη όταν αγοράσατε την παρούσα ασφάλιση ή όταν κάνατε κράτηση για οποιοδήποτε ταξίδι.
  • Η αστυνομία ή άλλες αρχές ζητήσουν από το ασφαλισμένο πρόσωπο να μείνει ή να επιστρέψει στον τόπο κατοικίας του/της λόγου σοβαρής ζημιάς στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου προσώπου εξαιτίας πυρκαγιάς, πτώσης αεροσκάφους, έκρηξης, καταιγίδας, πλημμύρας, καθίζησης, πτώσης δέντρων, σύγκρουσης οδικών οχημάτων, κακόβουλων ατόμων ή κλοπής.
zadminx February 18, 2016 No Comments

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ασφάλιση επαγγελματικης αστικής ευθύνης έχει ως αντικείμενο την ευθύνη ενος φυσικού ή νομικού προσωπου για τις υλικές ζημίες η σωματικές βλαβες που μπορει να προκαλεσει σε ένα τριτο πρόσωπο κατα την εξάσκηση της επαγγελματικης του δραστηριότητας.  Τετοιες ζημίες η βλάβες  μπορεί να είναι ένας τραυματισμός η θάνατος, καταστροφή περιουσίας, απώλεια εσόδων κλπ για τα οποία ο ασφαλισμενος θεωρείται εκ του αστικού κώδικα υπεύθυνος και οφείλει να αποζημιώσει τον παθόντα.

zadminx February 17, 2016 No Comments

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ενα ελαττωματικό προιόν (π.χ χαλασμενα τροφιμα, μηχανήματα η υλικά) μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημίες η σωματικές βλάβες.

Πχ.  Ένα ελαττωματικο καλώδιο μπορει να προκαλέσει βραχυκυκλωμα και αυτό με την σειρα του μια μεγάλη πυρκαιά. Η, οι λαθος θερμοκρασίες κατα τη παραγωγή τροφίμων οδηγούν σε τροφιμα των οποίων η κατανάλωση προκαλει δηλητηρίαση κ.α.

zadminx February 17, 2016 No Comments

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ασφάλεια μεταφορών καλύπτει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια μεταφοράς ενός φορτίου με δημοσίας χρήσεως μέσα μεταφοράς, είτε αφορά εξαγωγές είτε εισαγωγές είτε εσωτερική διακίνηση.

Ανάλογα με τη συμφωνία που θα γίνει μεταξύ αγοραστή και πωλητή ένας από τους δύο υποχρεούται να ασφαλίσει τα εμπορεύματα. Όταν ασφαλίζεται ένα εμπόρευμα από τον εξαγωγέα με πληρωμένο και το ναύλο η εξαγωγή χαρακτηρίζεται ως C.I.F. (cost, insurance, freight), ενώ χωρίς το ναύλο C.I. (cost & insurance).

zadminx February 17, 2016 No Comments

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ

Πολλές φορές συνεπεία μιας πυρκαγιας, μια επιχείρηση  μπορει να βρεθεί εκτός λειτουργίας για μια παρατεταμένη περίοδο.  Ωστόσο για την περίοδο αυτή είναι υποχρεωμένη να πληρώνει μια σειρά απο σταθερα έξοδα όπως μισθούς, παγια ΔΕΗ κλπ, δόσεις δανείων, φόρους κλπ.

zadminx February 17, 2016 No Comments

ΠΥΡΟΣ

Με το συμβόλαιο πυρος και συμπληρω-ματικων κινδύνων καλυπτονται οι ζημίες που προκαλούνται στην περιουσία του ασφαλισμένου εάν τυχόν συμβει ένας ασφαλιζόμενος κίνδυνος όπως : φωτια, κεραυνός, σεισμός, καπνος, βραχυκύκλωμα, πλημμύρα, θραύση σωληνώσεων κλπ

zadminx February 17, 2016 No Comments

ΚΑΛΥΨΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΎ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εάν παρ ελπίδα η συμβουλη για την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη αποδειχθεί λανθασμένη, και ο πελάτης αυτός δεν πληρώσει το τιμολόγιο που εξέδωσε η ασφαλιζόμενη επιχείρηση, τότε αποζημιώνεται σε ποσοστό 80-85% της αξίας του τιμολογίου