• Μερικές ασφαλιστικές εταιρίες που προσφέρουν ταξιδιωτική ασφάλιση έχουν ως όριο για το νοσοκομειακό τις 300.000 €. Εμείς ξεκινούμε από τα 1.000.000 έως 12.000.000
 • Μερικές εταιρίες προσφέρουν την κάλυψη ακύρωσης με κόστος το 6.5% της αξίας της κράτησης. Εμείς χρεώνουμε 4.5%.
 • Μερικές εταιρίες έχουν ως όριο στην κάλυψη ακύρωσης τα 10.000 Ευρώ. Το συμβόλαιο μας μπορεί να καλύψει και 200.000 € !!
 • Μερικές εταιρίες προσφέρουν την κάλυψη ακύρωσης μόνο για θέματα υγείας του ασφαλισμένου ή κάποιου συγγενικού του προσώπου. Εμείς δεν περιοριζόμαστε σε αυτά. Προφέρουμε την κάλυψη και για απώλεια εργασίας και για μη συγγενικά πρόσωπα!
 • Μερικές εταιρίες δεν προσφέρουν νοσοκομειακές δαπάνες. Όποιος αγοράζει Daliani Travel Insurance αγοράζει medical.
 • Ο ανταγωνισμός έχει όριο στις καθυστερήσεις αποσκευών 350 €. Εμείς ξεκινάμε από τις 2.500 €
 • Ο ανταγωνισμός έχει νομικές δαπάνες 7.200 €. Εμείς ξεκινάμε από 19.000 €
 • Οι τιμές του ανταγωνισμού είναι πανάκριβες. Εμείς είμαστε κάτω από την μισή τιμή.
  Παράδειγμα, 5 ημέρες Ευρώπη με κόστος ταξιδιού 1.000 € ,το ασφάλιστρο με τον ανταγωνισμό κοστίζει 80 € με τo συμβόλαιο μας είναι 12 €!!!
 • Στην Daliani Travel Insurance τα όρια που προσφέρουμε στην Ταξιδιωτική ασφάλιση είναι Made by Lloyd’s. Ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να προσφέρει τόσο μεγάλα όρια.
 • Το συμβόλαιο μας έχει καλύψεις όπως που δεν υπάρχουν στον ανταγωνισμόwedding travel, golf & extreme sports
 • Πολλές εταιρίες του ανταγωνισμού δεν καλύπτουν domestic travel, από εμάς καλύπτονται και τα ταξίδια εσωτερικού.
 • Η Daliani Travel Insurance έχει αυτό που δεν έχει καμία άλλη στο χώρο…
 • Καλύπτει από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ΝΟΜΙΜΑ.