Περιγραφή Παροχών Gold Απαλλαγή
Χρεώσεις Ακύρωσης ή Διακοπής € 7.000,00 € 65,00
Δίδακτρα Προγράμματος Σπουδών (Μόνο για Επιλογή Σπουδών στο Εξωτερικό) Δεν Περιλαμβάνεται
Έκτακτες Ιατρικές & Λοιπές Δαπάνες € 12.000.000,00 € 65,00
Περιλαμβανομένης της Οδοντιατρικής Θεραπείας € 250,00 € 65,00
Παροχές Νοσηλείας – Περιορισμού €25 ανά 24 ώρες μέχρι €2,500 συνολικά Nil
Προσωπικό Ατύχημα Nil
Αντικείμενο 1 – θάνατος € 64.000,00
Αντικείμενο 2 – απώλεια άκρου/άκρων, απώλεια όρασης € 64.000,00
Αντικείμενο 3 – μόνιμη ολική ανικανότητα € 64.000,00
Καθυστερημένη Αναχώρηση €50 για τις πρώτες 12 ώρες, €25 για κάθε επιπλέον12 ωρο μέχρι €600 συνολικά Nil
Εγκατάλειψη μετά από ένα ολόκληρο 24ωρο € 7.000,00 € 65,00
Απώλεια Αναχώρησης € 1.800,00 € 65,00
Αποσκευές € 3.000,00 € 65,00
Όριο Μονού Αντικειμένου/Ζεύγους Αντικειμένων/Σετ Αντικειμένων € 500,00
Συνολικό Όριο Τιμαλφών € 500,00
Όριο Γυαλιών/Γυαλιών Ηλίου € 300,00
Καθυστερημένες Αποσκευές (Ελάχιστη καθυστέρηση: 12 ώρες) € 250,00
Προσωπικά Χρήματα, Διαβατήρια και Έγγραφα € 900,00 € 65,00
Διαβατήρια & Έγγραφα € 300,00 € 65,00
Πρόσθετες Χρεώσεις Κλουβιού Μεταφοράς Σκύλου ή/και Γάτας €35 την ημέρα μέχρι €350 συνολικά
Προσωπική Αστική Ευθύνη € 2.500.000,00 € 400,00
Όριο Ενοικιαζόμενου Καταλύματος € 120.000,00
Νομικές Δαπάνες & Συνδρομή € 32.000,00 € 300,00
Παροχές σε περίπτωση Ληστείας €60 για κάθε 24 ωρο νοσιλείας σε νοσοκομείο μέχρι €1,200 συνολικά Nil
Κάλυψη Αεροπειρατείας/Πειρατείας €60για κάθε 24 ωρο μέχρι €600 συνολικά Nil
Απόσυρση Υπηρεσιών €25 μετ’α από 24 ώρες, έπειτα €25 για κάθε επιπλέον 24 ωρο μέχρι €250 συνολικά Nil
Καταστροφή € 650,00 Nil